Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów zostało zarejestrowane w kwietniu 2008 roku.
Celem statutowym jest propagowanie i rozwój turystyki rowerowej i kolarstwa wśród mieszkańców na terenie swojego działania.
Organizujemy imprezy sportowe, rekreacyjne i aktywny wypoczynek.
Bierzemy w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym swojego regionu.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Sylwester Prętczyński

Wiceprezes Zarządu – Bartosz Szczekutek

Skarbnik – Artur Krakowski

Członek Zarządu – Wojciech Błoński

Sekretarz – Adam Trzpil

 

Komentowanie jest wyłączone.