Stowarzyszenie Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów zostało zarejestrowane w kwietniu 2008 roku.
Celem statutowym jest propagowanie i rozwój turystyki rowerowej i kolarstwa wśród mieszkańców na terenie swojego działania.
Organizujemy imprezy sportowe, rekreacyjne i aktywny wypoczynek.
Bierzemy w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym swojego regionu.

Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach w niedzielę o 10:00 pod Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej jazdy!

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Sylwester Prętczyński

Wiceprezes Zarządu – Damian Strzała

Sekretarz – Damian Grudzień 

Skarbnik – Artur Krakowski

Członek Zarządu – Marek Gomza