Krótkie podsumowanie działalności

Rok 2009
I rajd – zwiedzanie zabytkowego obiektu sakralnego w Rogowie, którym jest kościół drewniany pw. Św. Anny, konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1815 jako cerkiew unicka, w latach 1875–1919 prawosławna. Główny ołtarz – barokowy. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z początku XIX wieku.
Każdego roku początek i koniec rajdu odbywa się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Kupientyńskiej. Przed wyruszeniem na trasę sokołowscy policjanci omawiają zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach. W ich asyście, po minięciu granic Sokołowa, uczestnicy ruszają na zaplanowany szlak. Następnie policjanci informowani są telefonicznie przez STC o miejscu powracających rowerzystów, którzy są asekurowani do miejsca rozpoczęcia przygody tj. do szkoły niejednokrotnie w eskorcie migających kogutów na skrzyżowaniach ulic (w zależności od poczucia humoru Pana policjanta).
O terminie i godzinie rozpoczęcia imprezy informuje STC, poprzez plakaty rozwieszane w widocznych punktach miasta oraz w witrynach najczęściej odwiedzanych sklepów.
Rowerowa przejażdżka odbywa się bez względu na panującą aurę. Wystarczy wziąć swój sprawny rower i stawić się określonego dnia na zbiórce.

Rok 2010
II rajd – okolice Sokołowa przez Kupientyn, „Zieloną”, Wyrąb

Rok 2011
III rajd – okolice Sokołowa, któremu towarzyszył Wójt Gminy Sokołów Podlaski Ryszard Domański.

Rok 2012
IV rajd – okolice Sokołowa. W miejscowości Wymysly gm. Sabnie uczestnicy rajdy poznali historię pomnika poświęconego partyzantom działającym podczas II wojny światowej na terenie m.in. powiatu sokołowskiego, zabitych w tych okolicach po 1945 roku przez Urząd Bezpieczeństwa PRL. Szczegóły i fakty przypomniał Jacek Odziemczyk – historyk, omawiając ich genezę.

Rok 2013
V rajd – okolice Sokołowa, przez Kostki do Miedznej, gdzie zwiedzono Sanktuarium Matki Bożej dla której ks. Antoni Dydycz, biskup drohiczyński, podjął starania o koronację Cudownego Wizerunku papieskimi diademami. Ojciec Święty Jan Paweł II wydał Breve zezwalające na koronację. Koronacji Cudownego Wizerunku dokonał 22 czerwca 1997 roku ówczesny Prymas Polski Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp przy udziale księdza abp Stanisława Szymeckiego, metropolity białostockiego. Do Sanktuarium Matki Bożej w Miedznej, z naszego miasta co miesiąc, wyruszają piesze pielgrzymki wiernych.
Rok 2014
VI rajd – okolice Sokołowa, przez Repki do Borychowa. Na skraju tej miejscowości Jacek Odziemczyk z udziałem młodzieży biorącej udział w rajdzie, przybliżył źródła historyczne związane z zabiciem 6 partyzantów w ……. roku przez Urząd Bezpieczeństwa władz komunistycznych PRL. Polegli partyzanci pochodzili z V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, którą dowodził mjr Zygmunt Szendzielosz „Łupaszka”. Starsi mieszkańcy Borychowa pamiętają szczegóły „władzy ludowej” związane z działaniami przeciwko „leśnym”, w tym kto wydał bezpiece miejsce noclegu partyzantów. Forma prezentowana przez Jacka Odziemczyka przybliżająca dzieje historyczne zawarte w różnych miejscowościach okolic Sokołowa, bardzo podoba się uczestnikom rajdów, nawet tym, którzy nie przepadają za przeszłością.

Rok 2015
VII rajd – okolice Sokołowa, przez Wyrąb, Jasień, Rogów do miejscowości Krasnodęby-Sypytki, gdzie pod obeliskiem „Ostatniego walczącego przywódcy Powstania Styczniowego na Podlasiu – Księdza Generała Stanisława Brzóski” w miejscu pojmania Brzóski przez rosyjskich kozaków, historyk Jacek Odziemczyk przybliżył uczestnikom rajdu źródła schwytania Generała. Na początku 1865 roku ks. Brzóska i Wilczyński przedostali się na teren pierwszej parafii kapelana. We wsi Krasnodęby-Sypytki ukryli się u sołtysa i kowala Ksawerego Bielińskiego, w specjalnym pomieszczeniu pomiędzy dwiema ścianami budynku jego domu wraz z adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim – pochodzącym z Węgrowa. W kwietniu 1865 roku Antonina Konarzewska, związana z oddziałem ks. Brzóski jako kurierka Rządu Narodowego, po schwytaniu przez Rosjan w czasie tortur ujawniła miejsce ukrywania się Brzóski i jego najwierniejszego towarzysza, Wilczyńskiego. 29 kwietnia aresztowano ich w Sypytkach. Zakutych w kajdany, pod mocną eskortą, odstawiono do Sokołowa. Wieść o przywiezieniu „ostatniego powstańca” szybko rozeszła się po mieście. Pod sokołowskim więzieniem odbyła się manifestacja mieszkańców miasta, którzy zostali za nią ukarani kontrybucją. Z Sokołowa więźniów przetransportowano do Warszawy, gdzie do 14 maja trwało śledztwo. Ksiądz Brzóska został oskarżony między innymi o wygłoszenie w Łukowie „podburzającego kazania” w czasie „początków nieporządków”, które wybuchły w Królestwie Polskim w 1861 roku, o udział w powstaniu, walkę przeciw wojskom cesarskim, dowodzenie własną „bandą” i usiłowanie przedłużania powstania. 19 maja zapadł wyrok śmierci. Egzekucja księdza Brzóski odbyła się w Sokołowie Podlaskim na rynku w dniu targowym 23 maja 1865 roku, w obecności 10 tys. ludzi. W ten sposób władze rosyjskie starały się z kaźni ostatniego powstańca uczynić spektakl publiczny, którego propagandowym celem było zastraszenie społeczeństwa. Przed śmiercią ks. Brzóska wyspowiadał się przed proboszczem parafii Czerwonka Stanisławem Nasiłowskim, któremu dał na pamiątkę zegarek. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Żegnajcie bracia i siostry i wy małe dziatki. Ginę za naszą ukochaną Polskę, która przez naszą krew i śmierć..”, resztę zagłuszyły werble. Śmierć nie nastąpiła od razu, kapelan powstania konał w konwulsjach. W 1924 r. w Sokołowie Podlaskim odsłonięto w 60. rocznicę stracenia ks. Stanisława Brzóski jego pomnik. 23 maja 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie „ostatniego walczącego powstańca“ Orderem Orła Białego.
Zarząd Sokołowskiego Towarzystwa Cyklistów